Urbanistická koncepce území – Praha, Libuš – 2014

Předmět: URA (urbanistický atelier)
Čas: Prosinec 2014
Místo: Praha, Libuš
Atelier: Doc. Ing. arch. I. Kaplan
Ing. arch. P. Kučera
Ing. arch. H. Míková

HODNOCENÍ STAVU ÚZEMÍ

Řešené území je v současné době z cca 90 % nevyužité a skládá se z velké většiny planinou porostlou nízkou i vysokou zelení. Území má rovinný charakter a je z velké většiny oploceno. Část zadaného území za komunikací “dělící” urbánní celek na dvě části se nachází parkovací domy sloužící poblíž stojícím bytovým domům.

Architektonický a technický stav parkovacích domů je ve velmi špatném stavu a jsou proto velmi málo využívána, což nutí obyvatele parkovat vozidla v ulicích. Dále se na zadaném území nachází objekty sloužící technické infrastruktuře ( elektrorozvodny) a na východě dřevěné torza hal, které už jsou ve stavu ohrožujícím své okolí. Okolí zadaného území je poměrně různorodé. Na západ a sever od území se nachází vysoké bytvé a parkovací domy o až dvanácti podlažích. Naopak na severozápad a východ se nachází nízká rodinná zástavba, kde na severozápadě v poměrně uceleném stavu a na východě v různorodých srostlicích domů jako pozůstatku původního historického jádra obce.

Území je rozděleno poměrně širokoprofilovou komunikací (ul. Novodvorská), která je na druhou stranu  mnohem méně frekventována, než ul. Libušská na východ od zadaného území. Tyto dvě ulice jsou hlavními trasami linek MHD. V zadaném území jsou dobře znát hlavní pěší trasy a směry. V zadané lokalitě chybí dostatečné kapacitní obchodní centrum.

PROBLÉMY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Hlavním problémem zadaného území a jeho okolí je předevší doprava a technický stav parkovacích domů, které se v území nachází, ale nejsou využívány. Dalším problémem je propustnost území. Jelikož je zadaná plocha neudržovaná a jsou dány jednotlivé cíle (obchod, zastávky MHD) je jednoduše vystopovatelné, jakýmy směry se lidé nejvíce pohybují. V neposlední řadě je problém s umístěním a kvalitou mobiliáře, boxů na odpady a staveb (trafiky). Výhodou zadané lokality je budoucí napojení na plánovanou trasu linky metra D a trasu tramvaje.

ZÁSADY NAVRHOVANÉHO ÚZEMÍ

Základní myšlenkou urbanistického návrhu bylo vyrovnat se s návazností na okolní prostředí. Tedy kultivovaným způsobem dosáhnout propojení výškových bytových domů na jedné straně a vesnické rodinné zástavby na druhé straně v závislosti na nově plánové stanici metra a zastávce tramvaje. Návrh se odráží od několika základních bodů. První bod vychází z dělení funkcí v závislosti na vzdálenosti od centra dění, tedy od stanice metra a přestupního uzlu. Druhý bod vychází z návaznosti na okolní síť komunikací. Třetí bod dodržuje výškové klesání směrem od vysokých BD k rodinným domům. Čtvrtý bodem se snažím v návrhu
umístit centra dění (náměstí a hlavní přestupní uzel) na trasu frekventované cyklostezky. Pátým bodem vytvářím konkurenční náměstí před stávajícím obchodním domem. Šestým bodem upravuji tvar bytových domů tak, abych přiblížil centrum lidem ze severovýchodní části území. Sedmým bodem umísťuji přestupní uzel metra, tramvajových a autobusových linek k centru dění (náměstí).

FUNKČNÍ A PROVOZNÍ KONCEPCE

Funkční koncepce vychází ze zásad navhovaného území. Funkce byly rozděleny v závislosti na umístění centra (náměstí a přestupní uzel). Přímo na přestupní stanici metra D bylo umístěno obchodní nákupní centrum. Nejblíže přestupnímu uzlu byly umístěny  administrativní budovy. Stanice metra umožňuje výstupy na hlavní náměstí z  obchodního centra, na náměstíčko a také přímo do některých administrativních budov. K hlavnímu náměstí byla umístěna radnice, která v současné době sídlí poblíž ve zchátralém objektu. Jako náhrada odstraněných parkovacích domů byl navržen jeden velkokapacitní PD. Se stoupající vzdáleností od centra byly umístěny funkce bytových domů, řadových domů, dvojdomů a rodinných domů. K oddělení frekventované části náměstí a rodinných domů bylo využito pásu zeleně za budovou radnice na jihu řešeného území. Objekt stávajícího obchodního domu byl zachován s tím, že proběhne rekonstrukce a zvětšení o jedno podlaží. Návrh počítá s budoucím zavedením trasy linky tramvaje.

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat